OSRAM 64670 240V/500W GY-9.5

22,90 

OSRAM 64670 240V/500W GY-9.5