OSRAM ENH 93506 120V/250W GY-5,3 175h

12,90 

OSRAM ENH 93506 120V/250W GY-5,3 175h