OMNILUX 240V/2000W G-22 300h 3200K

21,90 

OMNILUX 240V/2000W G-22 300h 3200K