adastra BP5V-W – BP5V-W 100V 5.25″ background speaker white

69,90